Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer info

Transportrecht

Van bij haar oprichting in 2001 geniet ons kantoor een uitstekende reputatie in de snel veranderende wereld van het transportrecht, logistiek en internationale handel.

De transporttak van het kantoor wordt geleid door Mr. Pieter VIAENE, die zich sinds zijn studies Rechten en Maritieme Wetenschappen aan de universiteiten van Gent en Antwerpen verder in het transportrecht heeft bekwaamd.

Het begrip “transportrecht” is uiteraard heel ruim en wij behandelen dan ook zaken in de meest uiteen lopende domeinen, dit in binnen- en buitenland:

Vooral dit laatste domein, het wegverkeersrecht, heeft in de voorbije jaren een hoge vlucht genomen door de toevloed aan reglementering en controle inzake overladingen, ladingzekering, technische eisen voertuigen, rij- en rusttijden, rijbewijs,…

Het kantoor onderscheidt zich door haar professionele en pragmatische aanpak, waarbij het belang van de klant steeds bovenaan staat. Dit impliceert ook een goede verstandhouding en grondig overleg, niet alleen met de klant zelf, maar ook met de verzekeraarsmaatschappijen, makelaars, overheidsdiensten, parketten,…

Vermits het transport en de handel niet aan nationale grenzen gebonden zijn, opereert het kantoor ook zelf internationaal. Wij behandelen dan ook frequent dossiers in Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa. Daarbij trachten wij de zaken zo veel mogelijk zelf te behandelen (zo gaan wij vaak in Frankrijk pleiten), doch indien nodig kunnen wij rekenen op diverse buitenlandse correspondenten.

Tot slot blijft de brede algemene kennis en expertise van ons kantoor een grote troef, die ook door ons transportcliënteel ten zeerste wordt gewaardeerd.

Voor meer informatie kan U contact opnemen met Mr. VIAENE op het e-mail adres viaene@vvv-advocaten.be

Terug naar rechtstakken
© VVV-Advocaten 2024 | Disclaimer | Privacy Statement | Cookie Statement | Site by Plenso