Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer info

Bemiddeling

Meer en meer zoeken mensen alternatieve manieren om hun conflicten op te lossen buiten de rechtbank om.

Teneinde onze klanten hierbij te kunnen begeleiden, behaalde Mr. VERHOLLEMAN in 2017 de graad van familiaal bemiddelaar aan de Vives Hogeschool Kortrijk. 

Wat houdt bemiddeling precies in?

Bemiddeling is een manier om conflicten op te lossen, waarbij de betrokken partijen samen zoeken naar oplossingen die voor beiden aanvaardbaar zijn, dit onder begeleiding van een daartoe opgeleide onpartijdige derde, de bemiddelaar.

Buiten de rechtbank om: de partijen gaan zelf op zoek naar oplossingen in plaats van hun conflicten voor te leggen aan een rechter.

De bemiddelaar begeleidt de gesprekken die volgens bepaalde regels verlopen. Hij stelt vragen, waarbij hij ervoor zorgt dat elke partij voldoende aan het woord komt om haar zorgen en wensen te uiten. Hij biedt zelf geen oplossingen aan en dringt geen oplossingen op. Hij is onpartijdig en zorgt dat het evenwicht tussen de partijen bewaakt wordt.

Aandacht voor de kinderen: de bemiddelaar bewaakt tijdens de bemiddeling ook de belangen van de kinderen die ongewild ook deel uitmaken van het conflict.

Respect en vertrouwelijkheid: partijen worden ertoe bewogen naar elkaar te luisteren en op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Met partijen wordt afgesproken dat de inhoud van alle bemiddelingsgesprekken tussen hen blijft en niet met anderen wordt gedeeld.

Grondige informatie: partijen worden grondig geïnformeerd op zat zij wel overwogen beslissingen kunnen nemen.

Concreet: de bemiddeling kan worden opgestart na verzending door de rechtbank, doch kan ook op initiatief van de betrokken partijen. Het bemiddelingsproces bestaat uit verschillende fases die verspreid zijn over een aantal bijeenkomsten. Het concrete aantal bijeenkomsten verschilt van bemiddeling tot bemiddeling. In de eindfase worden de door partijen aangebrachte oplossingen uitgeschreven in een gedetailleerde overeenkomst, die vervolgens door de rechtbank kan worden gehomologeerd.

Enkele voorbeelden van conflicten waarbij wij U kunnen helpen:

Door onze jarenlange ervaring in het personen- en familierecht bent U er op ons kantoor van verzekerd dat U tijdens het bemiddelingsproces uitgebreid en correct geïnformeerd wordt, zodat U wel overwogen beslissingen kunt nemen. 

Tevens wordt het bekomen akkoord correct juridisch vertaald, teneinde te vermijden dat er later opnieuw conflicten zouden ontstaan bij de uitvoering van het akkoord.

Wenst U een bemiddeling op te starten of wenst U bijkomende informatie te bekomen, neem dan gerust contact op met Mr. VERHOLLEMAN op het e-mail adres verholleman@vvv-advocaten.be.

Meer en meer zoeken mensen alternatieve manieren om hun conflicten op te lossen buiten de rechtbank om.

Teneinde onze klanten hierbij te kunnen begeleiden, behaalde Mr. VERHOLLEMAN in 2017 de graad van familiaal bemiddelaar aan de Vives Hogeschool Kortrijk. 

Wat houdt bemiddeling precies in?

Bemiddeling is een manier om conflicten op te lossen, waarbij de betrokken partijen samen zoeken naar oplossingen die voor beiden aanvaardbaar zijn, dit onder begeleiding van een daartoe opgeleide onpartijdige derde, de bemiddelaar.

Buiten de rechtbank om: de partijen gaan zelf op zoek naar oplossingen in plaats van hun conflicten voor te leggen aan een rechter.

De bemiddelaar begeleidt de gesprekken die volgens bepaalde regels verlopen. Hij stelt vragen, waarbij hij ervoor zorgt dat elke partij voldoende aan het woord komt om haar zorgen en wensen te uiten. Hij biedt zelf geen oplossingen aan en dringt geen oplossingen op. Hij is onpartijdig en zorgt dat het evenwicht tussen de partijen bewaakt wordt.

Aandacht voor de kinderen: de bemiddelaar bewaakt tijdens de bemiddeling ook de belangen van de kinderen die ongewild ook deel uitmaken van het conflict.

Respect en vertrouwelijkheid: partijen worden ertoe bewogen naar elkaar te luisteren en op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Met partijen wordt afgesproken dat de inhoud van alle bemiddelingsgesprekken tussen hen blijft en niet met anderen wordt gedeeld.

Grondige informatie: partijen worden grondig geïnformeerd op zat zij wel overwogen beslissingen kunnen nemen.

Concreet: de bemiddeling kan worden opgestart na verzending door de rechtbank, doch kan ook op initiatief van de betrokken partijen. Het bemiddelingsproces bestaat uit verschillende fases die verspreid zijn over een aantal bijeenkomsten. Het concrete aantal bijeenkomsten verschilt van bemiddeling tot bemiddeling. In de eindfase worden de door partijen aangebrachte oplossingen uitgeschreven in een gedetailleerde overeenkomst, die vervolgens door de rechtbank kan worden gehomologeerd.

Enkele voorbeelden van conflicten waarbij wij U kunnen helpen:

Door onze jarenlange ervaring in het personen- en familierecht bent U er op ons kantoor van verzekerd dat U tijdens het bemiddelingsproces uitgebreid en correct geïnformeerd wordt, zodat U wel overwogen beslissingen kunt nemen. 

Tevens wordt het bekomen akkoord correct juridisch vertaald, teneinde te vermijden dat er later opnieuw conflicten zouden ontstaan bij de uitvoering van het akkoord.

Wenst U een bemiddeling op te starten of wenst U bijkomende informatie te bekomen, neem dan gerust contact op met Mr. VERHOLLEMAN op het e-mail adres verholleman@vvv-advocaten.be.

Terug naar rechtstakken
© VVV-Advocaten 2024 | Disclaimer | Privacy Statement | Cookie Statement | Site by Plenso