Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer info

Mr. Toon

VANCOILLIE

Oppassen bij gratis bruikleen van landbouwgrond

Eén van onze cliënten kocht een boerderij met landerijen aan, waarbij notarieel werd overeengekomen dat de verkopers de landerijen nog 3 jaar en de hoevegebouwen nog 6 jaar gratis mochten gebruiken. Na verloop van deze termijnen, weigerden de verkopers echter om de landerijen en hoevegebouwen vrij te geven, met als argument dat de gratis bruikleen in feite een verdoken pachtovereenkomst was. Zij beweerden dat de betaling van de pachtprijs werd geregeld door een lagere aankoopprijs. VVV ADVOCATEN kon zowel de rechtbank in eerste aanleg als het Hof van Beroep overtuigen dat dit niet het geval was. De verkopers werden bevolen de landerijen en de hoeve te verlaten. Zij werden daarenboven veroordeeld tot een forse schadevergoeding. 

Dit toont nogmaals aan dat het gratis laten gebruiken van een stuk landbouwgrond door een landbouwer risico’s met zich meebrengt voor de eigenaar van de grond. Het is van zeer groot belang dat dit gedetailleerd en juridisch correct omschreven wordt in de overeenkomst.

Voor meer informatie inzake pachtrecht kan U contact opnemen met Mr. Toon Vancoillie.

Terug naar nieuws

Oppassen bij gratis bruikleen van landbouwgrond

Bekijken

VVV advocaten bekomt vrijspraak voor transportfraude

Bekijken

Grondige hervorming van het erfrecht op komst

Bekijken

Nieuw statuut voor pleegouders

Bekijken

“Woord tegen woord?” – Geef niet te snel op!

Bekijken
© VVV-Advocaten 2021 | Disclaimer | Privacy Statement | Cookie Statement | Site by Plenso