Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer info

Mr. Karen

VERHOLLEMAN

Grondige hervorming van het erfrecht op komst

Op 1 september 2017 werd de Wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht in het Belgisch Staatblad gepubliceerd, hetgeen betekent dat het Belgisch erfrecht vanaf 1 september 2018 grondig zal veranderen.

Enkele grote lijnen van de hervorming: 

- aan de erflater wordt meer ruimte geboden om vrij te beschikken over zijn nalatenschap, door de aanpassing van de reserve voor de kinderen en de gedeeltelijke afschaffing van de reserve van de ouders;

- aan de begiftigden wordt meer zekerheid verstrekt dat zij de goederen die zij geschonken of gelegateerd kregen kunnen behouden, door de wijziging van de regels met betrekking tot de inbreng van giften;

- het wordt mogelijk voor ouders om met hun kinderen erfrechtovereenkomsten te sluiten, waarbij zij een regeling treffen omtrent de nog niet opengevallen nalatenschap van de ouders;

Voor meer informatie in verband met erfrecht kan U contact opnemen met Mr. Karen Verholleman of Mr. Toon Vancoillie.

Terug naar nieuws

Oppassen bij gratis bruikleen van landbouwgrond

Bekijken

VVV advocaten bekomt vrijspraak voor transportfraude

Bekijken

Grondige hervorming van het erfrecht op komst

Bekijken
© VVV-Advocaten 2023 | Disclaimer | Privacy Statement | Cookie Statement | Site by Plenso